- Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show -
- Jewellery & Gem World Hong Kong -
Booths Number :- CP81, 94, 101
- Pueblo Gem & Mineral Show (Tucson, USA) -
- G&LW - Gem Mall (Tucson, USA) -
- GJX -Gem and Jewelry Exchange (Tucson, USA) -